Om din doula

Personen bakom Din Doula, visionen och arbetsmetoder

En pressentation i korta drag

Om Din Doula

Personen bakom Din Doula Stockholm (som är bolagets hela namn) heter Sophie Varenius och bor i det natursköna Nacka/Stockholm. Där bor jag med min sambo, våra två barn och våra sjutioelva cyklar (en är min).

Doulaintresset väcktes redan innan vår första förlossning då jag började söka om vad doula egentligen var och betydde. Men, vi anlitade aldrig någon. För, hur svårt kan det vara?

Det var ingen dans på rosor, fick jag erfara. Efter den förlossningen började jag grotta ner mig i ämnet och ju mer jag läste desto mer förstod jag att det var in i doulavärlden jag ville. Hösten 2016 tog jag (då själv gravid) steget och utbildade mig till Doula. Sedan dess har jag doulat förlossningar i hemmet och på klinik, vaginala som kejsarfödslar samt de med primär- eller sekundär förlossningsrädsla.


Jag är en av få doulor med djup kunnighet i trygghetsmetoden Föda utan rädsla . Tillsammans med kunskap om Spinning Babies och vetskap om Hypnobaby ger det er en helt unik kombination av både fysiologiskt och psykologiskt stöd.


Mina erfarenheter sträcker sig långt bortom förslossningsrummet. Jag har nämligen utbildningar som militärpolis, ordningsvakt samt kommunikatör med rötterna i Retoriken. Med andra ord är jag en trygg och ödmjuk hand att hålla i och står stadigt på jorden när allt annat omkring kanske känns lite vilset, ensamt och möjligen lite "off road".


Med ovan skrivna är jag en person vilken kan ge trygghet, tillit och stödja dina/era villkor. Jag, i egenskap av Din Doula, finns när, där och om det behövs. Hur situationen än ser ut.


Väl mött i vårsolen// Din Doula, Sophie

En kort redogörelse och vision

Varför Din Doula startades

I situationer som primärt handlar om födande vill jag kunna ge stöd. Jag vill även inkludera de vilka avbryter en graviditet, de vilka får beskedet om IUFD och de som just i stunden önskar ha en doula hos sig. Jag vill att du som havande ska tas på allvar och att stödet från doulan är ett sätt att nå dit. Jag har även en dröm om att de som tyvärr oftast ses som sekundärt involverade i en graviditet, det vill säga den andra medföräldern, ska känna sig lika delaktig i födadet som den födande.


Jag startade företaget för att jag tror på den födande och den eventuella medförälderns behov av stöd. Jag startade även företaget för att jag tror på att det inte finns något rätt eller fel kring födandet. Jag startade företaget sist men inte minst för att jag tror på att fler Doulor behövs. Det hoppas jag ni, efter att ha besökt min hemsida, också ska tycka.

  • Förlossningsstöd
  • Profylaxkurs
  • Spinning Babies
  • Express-Doula
  • Avbruten graviditet/IUFD

Arbetsmetoder

Föda utan rädsla-kurs - Din Doula

Bygger på böckerna "Föda utan rädsla" av Susanna Heli och "Trygg förlossning" av Susanna Heli och Liisa Svensson.

Hypnobirth & Mindfulness - Din Doula

HypnoBirth & Mindfulness

Bygger på Frida Detters metod "Hypnobabie" och Din Doula är ett bra komplement till kursen med samma namn.

Spinnine Babies - Din Doula

Skapar och återställer balansen mellan muskler och ligament i bäckenområdet för att göra bästa möjliga plast åt bebisen.

Föda tryggt - Din Doula

Sammarbeten

Det viktigaste ordet i allt som rör födande är trygghet. Därför samarbetas det med andra doulor, bland annat Doulagruppen.